Doświadczenie

Dotacjami unijnymi
zajmujemy się od 2007 r.

W tym czasie pozyskaliśmy ponad 200 dofinansowań projektów rozwojowych, współpracowaliśmy z ponad 50 przedsiębiorstwami oraz 12 jednostkami naukowymi. Możemy pochwalić się wysoką skutecznością i efektywnością naszej pracy.


W ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, w podziale na obszary wsparcia unijnego, nasza skuteczność wygląda następująco
(zestawienie uwzględnia  poddziałania/konkursy, w których wspieraliśmy minimum 4 Projekty Rozwojowe, według stanu na dzień 24-10-2018 r.):

 
  1. Poddziałanie 1.2.1 RPO WiM na lata 2014-20 – dające  możliwość utworzenia w przedsiębiorstwie  zaplecza B+R - 100% skuteczność
  2. Poddziałanie 1.2.2 – dające  możliwość prowadzenia  prac B+R nad nowymi lub doskonalonymi produktami - 100% skuteczność
  3. Poddziałanie 1.4.4 – dające  możliwość tworzenie z infrastruktury produkcyjnej na potrzeby działalności ekspertowej  - 75% skuteczność
  4. Poddziałanie 1.3.4 – dające  możliwość przygotowania terenów inwestycyjnych pod cele biznesowe - 100% skuteczność
  5. Poddziałanie 1.3.5 – dające możliwość sfinansowania udziału w imprezach targowych oraz zakup usług szkoleniowych i doradczych - 100% skuteczność
  6. Poddziałanie 1.4.3 – dające  możliwość wdrożenia systemów informatycznych i infrastruktury teleinformatycznej - 100% skuteczność
  7. Poddziałanie 1.5.1 – dające możliwość wdrożenia wyników prac B+R  - 80% skuteczność
  8. Poddziałanie 1.5.2 – dające możliwość rozwijania działalnosci związanej z odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionuregionu Warmii, Mazur i Powiśla - 90% skuteczność
Na pewno znasz marki naszych klientów

Zawsze możesz spytać o opinię na nasz temat.

AGAPIT Technologie Utrzymania Czystości

.

agapit.pl

ALKAZ Plastics

.

alkaz.pl

BIOELEKTRA Group

.

bioelektra.com

BOMA Fabryka Mebli

.

boma.elblag.pl

DREWMAR Producent Szczotek

.

drewmar.pnet.pl

FALKEN TRADE Dystrybucja Surowców

.

falken-trade.com

GLOB METAL

.

globmetal.eu

KAMIENIARSTWO PAŚNIKOWSKI

.

pasnikowski.com

KARGO Dystrybucja

.

kargo.pl

KLM Energia

.

klm-e.pl

LENS Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka

.

okulistykalens.com.pl

LODY Z NATURY

.

kroczeklodynaturalne.pl

MAG Dystrybucja

.

magdystrybucja.pl

MARK Sękacz Mazurski

.

mark.pl

MAZURSKIE MIODY

.

mazurskiemiody.pl

OZAMET Maszyny Komunalne

.

ozamet.pl

PNEUMATYKA Automatyka

.

pneumatykanet.pl

PROGRAMIŚCI Software House

.

programisci.eu

PRZYSTAŃ Hotel & Spa

.

hotelprzystan.com

SMART AUTOMATION

.

smartautomation.pl

SOKOŁOWSCY Dentyści z Pasją

.

sokolowscy.pro

TIFFI BOUTIQUE HOTEL

.

yachtclub.tiffi.com

TRAKMET Producent Maszyn Tartacznych

.

trak-met.pl

TRANS-MAT FOOD Producent dodatków funkcjonalnych

.

trans-mat.elk.pl

VISIMIND Mobile Mapping Technology

.

visimind.pl