Dotacje na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji

Kontynuacją projektów badawczo-rozwojowych, są projekty inwestycyjne polegające na wdrożeniu innowacji i wyników prac badawczych w przedsiębiorstwach.

Efektem jest transfer opracowanego rozwiązania do gospodarki i, powstanie nowego produktu, usługi lub wdrożenie nowej technologii. Finalizacja całego procesu na rynku, pozwala przedsiębiorcy na zwrot z projektu i osiągniecie zysków z inwestycji.


W ramach dofinansowania można sfinansować następujące wydatki:

 • zakup maszyn i urządzeń do celów produkcyjnych

 • zakup maszyn i urządzeń do celów badawczych i rozwojowych

 • zakup oprogramowania oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • budowa obiektów służących prowadzeniu działalności produkcyjnej

Wysokość dofinansowania – zależna jest od wielkości firmy oraz województwa w którym działa firma aplikująca o środki. Najwyższy poziom dotacji jest dla małych i mikro firm z województw Polski Wschodniej (Podkarpacie, Lubelskie, Podlaskie, Wamińsko-Mazurskie) – wynosi on 70%.

 Wsparcie Projekt Fox obejmuje:

 • kompleksowe zarządzanie projektami wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych – od wypracowania koncepcji przez pozyskanie dotacji unijnej, bieżące zarządzanie projekt, po jego pełne rozliczenie i kontrolę prawidłowości

 • opracowanie agendy badawczej

 • pozyskanie opinii o innowacyjności

 

Pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację następujących projektów dla małych i średnich przedsiębiorstw:

 • tworzenie innowacyjnych produktów poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych;

 • adaptowanie gotowych technologii i rozwiązań zakupionych przez przedsiębiorstwo;

 • zakup i modernizacja maszyn i urządzeń, umożliwiające poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty produktowej przedsiębiorstwa;

 • wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych własnych i wypracowanych we współpracy z instytucjami naukowymi;

 • wprowadzanie innowacji produktowych i procesowych.

 

Biuro Zarządzania Projektorami Rozwojowymi Projekt FOX, od roku 2007 świadczy usługi doradcze, w zakresie pozyskiwania finansowania Inwestycji Rozwojowych Małych i Średnich Przedsiębiorstw dotacjami. Od roku 2011 rozwijamy specjalizację, w postaci Zarządzania Projektami Badawczo-Rozwojowymi (B+R) MŚP.

Od roku 2014 prowadzimy działalność na terenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Współpracujemy z firmami z Warmii i Mazur, Pomorza, Mazowsza i Podlasia.

Pracujemy na sukces naszych Klientów

 
© Copyright 2018 - ProjektFox. All rights reserved.

PROJEKT FOX - Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi
ul. Wł. Trylińskiego 2, bud. BK, pok. 113, 10-683 Olsztyn,
Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny