Działalność badawczo- rozwojowa MŚP

Stałe odkrywanie i kreowanie nowych możliwości, jest jednym z największych wyzwań przed którym stają innowacyjne przedsiębiorstwa. Zanim obiecujący pomysł przekształci się w biznes, niezbędne jest profesjonalne przeanalizowanie, czy i jak jest to wykonalne. Służą temu prace badawczo – rozwojowe.

Finansowaniem objęte jest prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

W ramach realizowanej inwestycji możliwe jest:

 • nabycie wyników badań lub prac rozwojowych,

 • opracowanie innowacyjnego rozwiązania,

 • przygotowanie prototypów doświadczalnych,

 • tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,

 • walidacja danego rozwiązania,

 • uruchomienie pierwszej produkcji (eksperymentalnej i niekomercyjnej),

 • wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej,

 • badania rynku dla nowego lub istotnie ulepszonego rozwiązania,

 • działania związane z wzornictwem,

 • nabycie usług doradczych w zakresie innowacji i wsparcia innowacji.

 • proces i przygotowanie do uzyskania akredytacji i certyfikacji,

Projekt badawczo - rozwojowy, można realizować w formule:

 • samodzielnej realizacji prace B+R z wykorzystaniem własnych zasobów (dział B+R, laboratorium przyzakładowe) z uwzględnieniem zlecania usług badawczych i współpracy z zespołami zewnętrznymi,

 • zlecenia realizacji prac B+R jednostce badawczo-naukowej,

 • realizowania prace B+R w partnerstwie z innymi podmiotami tj. przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi

Wsparcie Projekt Fox obejmuje:

 • kompleksowe zarządzanie projektami badawczo – rozwojowymi od wypracowania koncepcji przez pozyskanie dotacji unijnej, bieżące zarządzanie projekt, po jego pełne rozliczenie i kontrolę prawidłowości

 • identyfikowania jednostek naukowych i zespołów badawczych, posiadających zdolność do wykonania zleconych zadań badawczo-rozwojowych

 • opracowanie agendy badawczej

 • pozyskanie opinii o innowacyjności

Pozyskaliśmy dofinansowanie oraz pomogliśmy wyselekcjonować wykonawców dla projektów badawczo- rozwojowych przedsiębiorstw, z branż:

 • przetwórstwa żywności

 • produkcji chemicznej i kosmetycznej

 • usług internetowych

 • handlu i dystrybucji

 • produkcji maszyn i urządzeń

Biuro Zarządzania Projektorami Rozwojowymi Projekt FOX, od roku 2007 świadczy usługi doradcze, w zakresie pozyskiwania finansowania Inwestycji Rozwojowych Małych i Średnich Przedsiębiorstw dotacjami. Od roku 2011 rozwijamy specjalizację, w postaci Zarządzania Projektami Badawczo-Rozwojowymi (B+R) MŚP.

Od roku 2014 prowadzimy działalność na terenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Współpracujemy z firmami z Warmii i Mazur, Pomorza, Mazowsza i Podlasia.

Pracujemy na sukces naszych Klientów

 
© Copyright 2018 - ProjektFox. All rights reserved.

PROJEKT FOX - Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi
ul. Wł. Trylińskiego 2, bud. BK, pok. 113, 10-683 Olsztyn,
Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny