Efektywność energetyczna przedsiębiorstw i OZE

Poprawa efektywność energetycznej przedsiębiorstw to realne oszczędności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ograniczanie energochłonności procesów jest najszybszym i najtańszym sposobem zmniejszania kosztów związanych z energią. W dobie ciągłego wzrostu cen energii, zobowiązań dotyczących zmniejszania emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym spojrzenie proekologiczne staje się niezbędne. Aby poprawić efektywność energetyczną, należy zmniejszyć ilość zużywanej energii poprzez jej lepsze wykorzystanie.

 

W ramach dofinansowania można sfinansować następujące wydatki:

  • wytwarzanie energii na potrzeby MŚP ze Źródeł odnawialnych, min. fotowoltaika, pompy ciepła

  • modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem  OZE;

  • modernizację instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;

  • głęboką, kompleksową modernizację energetyczną budynków w przedsiębiorstwach  (definicja w słowniku terminologicznym) wraz z  wymianą lub modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE;

  • zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE;

  • wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;

  • zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii;

  • audyt energetyczny (jako element projektu).

 

Wsparcie Projekt Fox obejmuje:

  • kompleksowe zarządzanie projektami inwestycyjnymi – od wypracowania koncepcji przez pozyskanie dotacji unijnej, bieżące zarządzanie projekt, po jego pełne rozliczenie i kontrolę prawidłowości

  • opracowanie audytu energetycznego

Biuro Zarządzania Projektorami Rozwojowymi Projekt FOX, od roku 2007 świadczy usługi doradcze, w zakresie pozyskiwania finansowania Inwestycji Rozwojowych Małych i Średnich Przedsiębiorstw dotacjami. Od roku 2011 rozwijamy specjalizację, w postaci Zarządzania Projektami Badawczo-Rozwojowymi (B+R) MŚP.

Od roku 2014 prowadzimy działalność na terenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Współpracujemy z firmami z Warmii i Mazur, Pomorza, Mazowsza i Podlasia.

Pracujemy na sukces naszych Klientów

 
© Copyright 2018 - ProjektFox. All rights reserved.

PROJEKT FOX - Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi
ul. Wł. Trylińskiego 2, bud. BK, pok. 113, 10-683 Olsztyn,
Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny