Inwestycje w odnawialne źródła energii: fotowoltaika, pompy ciepła

Dofinansowanie do: 85%
Nabór wniosków: wrzesień 2018

 

Finansowane działania rozwojowe:

Budowa i zakup infrastruktury mającej na celu produkcję energii z OZE na własne potrzeby przedsiębiorstw:

  • instalacje wykorzystujące energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth,
  • jednostki wykorzystujące energię geotermalną (np. pomy ciepła) - do 2 MWth,
  • małe elektrownie wodne- do 200 kWe,
  • elektrownie wiatrowe- do 200 kWe,
  • instalacje wykorzystujące biomasę – do 5 MWe/MWth,
  • instalacje wykorzystujące biogaz - do 1 MWe.

 

Termin naboru wniosków: od września 2018

Minimalna wartość projektu: 100 000,00 zł

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% w przypadku realizacji w formie de minimis

W przypadku pomocy publicznej innej niż de minimis, w zależności od zakresu inwestycji:

  • małe przedsiębiorstwo: 65% lub 80%
  • średnie przedsiębiorstwo: 55% lub 70%
  • duże przedsiębiorstwo: 45% lub 60%

 

Korzyści płynące z współpracy z Projekt Fox:

Doświadczenie:

 

Projekt Fox posiada doświadczenie w pozyskaniu i rozliczeniu ponad 130 dotacji rozwojowych dla MŚP

 

Kompleksowość:

 

Współpraca z Projekt Fox, oznacza wsparcie w realizacji projektu unijnego, do jego pełnego rozliczenia i kontroli prawidłowej realizacji

 

Wygoda:

 

Projekt Fox prowadzi pełną obsługę administracyjną biura projektu, min. całościową dokumentację Projektu, korespondencję i rozmowy z instytucjami udzielającymi dotacji i reprezentuje Wnioskodawcę wobec tych instytucji, wspiera współpracę z innymi podmiotami warunkującymi realizację Projektu (np. bank, uczelnia wyższa)

 

powrót

Biuro Zarządzania Projektorami Rozwojowymi Projekt FOX, od roku 2007 świadczy usługi doradcze, w zakresie pozyskiwania finansowania Inwestycji Rozwojowych Małych i Średnich Przedsiębiorstw dotacjami. Od roku 2011 rozwijamy specjalizację, w postaci Zarządzania Projektami Badawczo-Rozwojowymi (B+R) MŚP.

Od roku 2014 prowadzimy działalność na terenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Współpracujemy z firmami z Warmii i Mazur, Pomorza, Mazowsza i Podlasia.

Pracujemy na sukces naszych Klientów

 
© Copyright 2018 - ProjektFox. All rights reserved.

PROJEKT FOX - Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi
ul. Wł. Trylińskiego 2, bud. BK, pok. 113, 10-683 Olsztyn,
Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny