Infrastruktura produkcyjna wspierająca eksport MŚP

Dofinansowanie do: 70 %
Nabór wniosków: kwiecień - maj 2018

 

Finansowane działania rozwojowe:

1. Przygotowanie oferty produktowo- usługowej do wymogów rynków zagranicznych, m.in. procesów, produktów, usług, systemu dystrybucji.

2. Wprowadzenia zmian organizacyjnych, w celu przygotowania Wnioskodawcy do internacjonalizacji działalności m.in. tworzenie działów eksportu, logistyki, sprzedaży, wdrożenie certyfikatów jakości.

 

Termin naboru wniosków:  kwiecień - maj 2018 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu​​​​​​: brak

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 1 800 000,00 zł

Maksymalny poziom dofinansowania: 70%

Wydatki na prace budowlane, max.: 50% wartości projektu

Zakup nieruchomości, max.: 10% wartości projektu

 

Korzyści płynące z współpracy z Projekt Fox:

Doświadczenie:

 

Projekt Fox posiada doświadczenie w pozyskaniu i rozliczeniu ponad 130 dotacji rozwojowych dla MŚP

 

Kompleksowość:

 

Współpraca z Projekt Fox, oznacza wsparcie w realizacji projektu unijnego, do jego pełnego rozliczenia i kontroli prawidłowej realizacji

 

Wygoda:

 

Projekt Fox prowadzi pełną obsługę administracyjną biura projektu, min. całościową dokumentację Projektu, korespondencję i rozmowy z instytucjami udzielającymi dotacji i reprezentuje Wnioskodawcę wobec tych instytucji, wspiera współpracę z innymi podmiotami warunkującymi realizację Projektu (np. bank, uczelnia wyższa)

 

powrót

Biuro Zarządzania Projektorami Rozwojowymi Projekt FOX, od roku 2007 świadczy usługi doradcze, w zakresie pozyskiwania finansowania Inwestycji Rozwojowych Małych i Średnich Przedsiębiorstw dotacjami. Od roku 2011 rozwijamy specjalizację, w postaci Zarządzania Projektami Badawczo-Rozwojowymi (B+R) MŚP.

Od roku 2014 prowadzimy działalność na terenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Współpracujemy z firmami z Warmii i Mazur, Pomorza, Mazowsza i Podlasia.

Pracujemy na sukces naszych Klientów

 
© Copyright 2018 - ProjektFox. All rights reserved.

PROJEKT FOX - Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi
ul. Wł. Trylińskiego 2, bud. BK, pok. 113, 10-683 Olsztyn,
Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny