O nas

Biuro Zarządzania Projektorami Rozwojowymi Projekt FOX, od roku 2007 świadczy usługi doradcze, w zakresie finansowania Inwestycji Rozwojowych Małych i Średnich Przedsiębiorstw dotacjami Unii Europejskiej.

Od roku 2011 rozwijamy specjalizację, w zakresie Zarządzania Projektami Badawczo-Rozwojowymi (B+R) MŚP.

Od roku 2014 prowadzimy działalność na terenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Współpracujemy z przedsiębiorstwami i instytucjami naukowymi z Warmii i Mazur, Pomorza, Mazowsza i Podlasia, na rzecz realizacji Inwestycji Rozwojowych MŚP.

 • W oparciu o analizę potrzeb rozwojowych, tworzymy Plan Inwestycyjny dla MŚP przy wykorzystaniu Funduszy Europejskich.

 • Animujemy, przy wsparciu środowiska naukowego prace koncepcyjne nad Projektami Rozwojowymi MŚP,

 • Koordynujemy proces pozyskania dotacji Funduszy Europejskich na realizację Projektów Rozwojowych MŚP

 • Wspieramy identyfikację partnerów do realizacji Projektów B+R

 • Wspieramy realizację i wdrażanie wyników Projektów B+R

 • Koordynujemy końcowe rozliczenie Projektu B+R

 • Obsługujemy proces kontroli końcowej prawidłowej realizacji Projektu Rozwojowego (B+R) MŚP

 • Koordynujemy tworzenie dokumentacji wspierającej pozyskanie dotacji Funduszy Europejskich: Audyt Energetyczny, Audyt Informatyczny, Agenda Badawcza, Strategia/Plan Rozwoju Eksportu, Projekt Wzornictwa Przemysłowego, Audyt Wzorniczy, Strategia marketingowa, Koncepcja Projektu Badawczo-Rozwojowego, Umowa Partnerstwa,/Konsorcjum, Dokumentacja Przetargowa Projektu Rozwojowego, Umowa na Wykonania Prac Badawczo-Rozwojowych

 

Kompetencje opieramy na współpracy z jednostkami naukowymi, naukowcami oraz specjalistami z takich dziedzin jak: elektronika, inżynieria produkcji, chemia, budowa i eksploatacja maszyn, technologia żywności i żywienia, zootechnika, inżynieria rolnicza, ekonomia.

Nasze doświadczenie to:

 • Ponad 130 przygotowanych i zrealizowanych Projektów Rozwojowych MŚP

 • Ponad 130 pozyskanych dotacji Funduszy Europejskich dla MŚP

 • Ponad 60 projektów związanych z wdrażaniem innowacji w MŚP

 • 25 Projektów współpracy badawczo-rozwojowej i tworzenia Centrów Badawczo-Rozwojowych MŚP

 • Współpraca z 9 ośrodkami naukowo-badawczymi

 • Zarządzanie projektami ponadnarodowymi

 • Przygotowanie procedur i dokumentacji rejestracyjnej inicjatyw współpracy biznesowej MŚP, min. tworzenie Izby Gospodarczej

Biuro Zarządzania Projektorami Rozwojowymi Projekt FOX, od roku 2007 świadczy usługi doradcze, w zakresie pozyskiwania finansowania Inwestycji Rozwojowych Małych i Średnich Przedsiębiorstw dotacjami. Od roku 2011 rozwijamy specjalizację, w postaci Zarządzania Projektami Badawczo-Rozwojowymi (B+R) MŚP.

Od roku 2014 prowadzimy działalność na terenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Współpracujemy z firmami z Warmii i Mazur, Pomorza, Mazowsza i Podlasia.

Pracujemy na sukces naszych Klientów

 
© Copyright 2018 - ProjektFox. All rights reserved.

PROJEKT FOX - Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi
ul. Wł. Trylińskiego 2, bud. BK, pok. 113, 10-683 Olsztyn,
Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny