Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

Dofinansowanie do: 50%
Nabór wniosków: kwiecień - maj 2018
 

 

Finansowe działania rozwojowe:

  • Dostosowanie procesu produkcyjnego/ technologii do produkowania wg tradycyjnych receptur,
  • Zmiany marketingowe dla produktów opartych na dziedzictwie gospodarczym (wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji, nowoczesny design, opakowania),
  • Odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/ usług charakterystycznych dla regionu,
  • Remont/ przebudowa zabytkowych obiektów na cele prowadzenia działalności związanej z odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu (tylko w połączeniu z realizacją co najmniej jednego z ww. typów projektu).

 

Termin naboru wniosków: kwiecień - maj 2018

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: brak

Maksymalna wartość projektu: 3 000 000,00 

Maksymalny poziom dofinansowania: 50 %

 

Korzyści płynące z współpracy z Projekt Fox:

Doświadczenie:

 

Projekt Fox posiada doświadczenie w pozyskaniu i rozliczeniu ponad 130 dotacji rozwojowych dla MŚP

 

Kompleksowość:

 

Współpraca z Projekt Fox, oznacza wsparcie w realizacji projektu unijnego, do jego pełnego rozliczenia i kontroli prawidłowej realizacji

 

Wygoda:

 

Projekt Fox prowadzi pełną obsługę administracyjną biura projektu, min. całościową dokumentację Projektu, korespondencję i rozmowy z instytucjami udzielającymi dotacji i reprezentuje Wnioskodawcę wobec tych instytucji, wspiera współpracę z innymi podmiotami warunkującymi realizację Projektu (np. bank, uczelnia wyższa)

 

powrót

Biuro Zarządzania Projektorami Rozwojowymi Projekt FOX, od roku 2007 świadczy usługi doradcze, w zakresie pozyskiwania finansowania Inwestycji Rozwojowych Małych i Średnich Przedsiębiorstw dotacjami. Od roku 2011 rozwijamy specjalizację, w postaci Zarządzania Projektami Badawczo-Rozwojowymi (B+R) MŚP.

Od roku 2014 prowadzimy działalność na terenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Współpracujemy z firmami z Warmii i Mazur, Pomorza, Mazowsza i Podlasia.

Pracujemy na sukces naszych Klientów

 
© Copyright 2018 - ProjektFox. All rights reserved.

PROJEKT FOX - Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi
ul. Wł. Trylińskiego 2, bud. BK, pok. 113, 10-683 Olsztyn,
Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny