Rozwijanie działalności eksportowej

Wejście na zagraniczne rynki, bezpośrednio przyczynia się do poszerzenia bazy odbiorców produktów/usług, przekładając się na większe przychody. Internacjonalizacja to wzrost konkurencyjności firmy. Posiadanie klientów za granicą stanowi doskonały argument wizerunkowy, a zdobyte doświadczenie oraz wiedza dotycząca rynków zagranicznych i ich klientów pozwala na łatwiejszą i efektywniejszą ekspansje na kolejne rynki. Internacjonalizacja to dywersyfikacja przychodów, rozbudowa firmy o nowe maszyny i kadrę specjalistów. To impuls do rozwoju o którym powinno pomyśleć każde nowoczesne przedsiębiorstwo.

Unia europejska dzięki dotacjom chce zwiększyć współprace między przedsiębiorcami z różnych krajów, dzięki czemu możliwe jest pozyskanie funduszy na:

1. Usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności, obejmujące w szczególności:

 • analizę możliwości eksportowych firmy,

 • wskazanie rynków docelowych

 • identyfikacja potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych

 • koncepcję wejścia na rynek zagraniczny

 • wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),

 • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),

 • propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).

 • doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,

 • doradztwo w zakresie przygotowania produktu lub usługi do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),

 • doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,

 • doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych,

 • zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych.

2. Usługi organizacji uczestnictwa MŚP w międzynarodowych targach, misjach gospodarczych i spotkaniach biznesowych

3. Inwestycje infrastrukturalne przyczyniające się do wzrostu możliwości eksportowych, w szczególności:

 • dostosowanie procesów, produktów, usług, systemu dystrybucji, do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta.

 • nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, w celu przygotowania jej do internacjonalizacji działalności.

 

Wsparcie Projekt Fox obejmuje:

 • kompleksowe zarządzanie projektami – od wypracowania koncepcji przez pozyskanie dotacji unijnej, bieżące zarządzanie projekt, po jego pełne rozliczenie i kontrolę prawidłowości

Biuro Zarządzania Projektorami Rozwojowymi Projekt FOX, od roku 2007 świadczy usługi doradcze, w zakresie pozyskiwania finansowania Inwestycji Rozwojowych Małych i Średnich Przedsiębiorstw dotacjami. Od roku 2011 rozwijamy specjalizację, w postaci Zarządzania Projektami Badawczo-Rozwojowymi (B+R) MŚP.

Od roku 2014 prowadzimy działalność na terenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Współpracujemy z firmami z Warmii i Mazur, Pomorza, Mazowsza i Podlasia.

Pracujemy na sukces naszych Klientów

 
© Copyright 2018 - ProjektFox. All rights reserved.

PROJEKT FOX - Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi
ul. Wł. Trylińskiego 2, bud. BK, pok. 113, 10-683 Olsztyn,
Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny