Technologie informacyjno-komunikacyjne

Dążenie do zwiększania zysków i wydajności oraz ograniczenie kosztów działalności, przy jednoczesnej poprawie jakości towarów czy usług, to wciąż podstawowe czynniki poprawy konkurencyjności firm i osiągnięcia sukcesu w biznesie. Jednak realizacja tych celów wymaga ciągłych zmian w firmie. Nie byłyby one możliwe, bez nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych. Dziś nikt nie ma wątpliwości, że funkcjonowanie  nowoczesnej firmy, wymaga nowoczesnych metod zarządzania wspieranych przez nowoczesne systemy oraz urządzenia. Nowoczesne technologie informacyjno- komunikacyjne wpływają na organizację firmy, skracają procesy i ułatwiają przepływ informacji co skutkuję możliwością intensywniejszego wykorzystania dostępnego czasu pracy, monitorowania działalności i eliminowania niewykorzystanych mocy.

W ramach dofinansowania można sfinansować następujące wydatki:

 • zakup i wdrożenia systemu informatycznego;

 • zakup infrastruktury sprzętowej (sieć, serwery, stacje robocze, urządzenia preferyjne);

 • zakup oprogramowania biurowego, systemowego, antywirusowego;

 • przedsięwzięcia polegające na usprawnieniu procesów zarządczych w przedsiębiorstwach (inteligentne systemy zarządzania: zarządzanie zasobami ludzkimi, towarowymi i usługowymi, zarządzanie systemami finansowo-księgowymi, zarządzanie produkcją, automatyzacja procesu produkcyjnego) oraz kontaktów z klientem;

 • zakup systemów wspomagających projektowanie (Cad, Cam CAE);

 • zakup i wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych (środowisko aplikacyjne integrujące różne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa na poziomie operacyjnym - systemy klasy ERP);

 • Wprowadzanie e-usług i e-handlu;

 • Wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o  nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B).

Wsparcie Projekt Fox obejmuje:

 • kompleksowe zarządzanie projektami inwestycyjnymi – od wypracowania koncepcji przez pozyskanie dotacji unijnej, bieżące zarządzanie projekt, po jego pełne rozliczenie i kontrolę prawidłowości

 

Pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację następujących projektów dla małych i średnich przedsiębiorstw:

 • Kompleksowa informatyzacja przedsiębiorstwa wraz z regionalnymi oddziałami;

 • Wdrożenie systemu klasy ERP i BI w przedsiębiorstwie

 • Utworzenie portalu internetowego usług on-line

 • Usprawnienie sfery front-office i back-office w przedsiębiorstwie

 • Wdrożenie systemu do zarządzania magazynem i obrotem towarowym

 • Wdrożenie systemu CRM w przedsiębiorstwie

 • Wdrożenie oprogramowania produkcyjnego w przedsiębiorstwie

Biuro Zarządzania Projektorami Rozwojowymi Projekt FOX, od roku 2007 świadczy usługi doradcze, w zakresie pozyskiwania finansowania Inwestycji Rozwojowych Małych i Średnich Przedsiębiorstw dotacjami. Od roku 2011 rozwijamy specjalizację, w postaci Zarządzania Projektami Badawczo-Rozwojowymi (B+R) MŚP.

Od roku 2014 prowadzimy działalność na terenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Współpracujemy z firmami z Warmii i Mazur, Pomorza, Mazowsza i Podlasia.

Pracujemy na sukces naszych Klientów

 
© Copyright 2018 - ProjektFox. All rights reserved.

PROJEKT FOX - Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi
ul. Wł. Trylińskiego 2, bud. BK, pok. 113, 10-683 Olsztyn,
Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny