Tworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej MŚP

Zaplecze badawczo – rozwojowe (B+R) w przedsiębiorstwie to możliwość ciągłego doskonalenia i rozwijania produktów, usług oraz wsparcie wdrażania innowacji technologicznych. Własne zaplecze B+R to impuls do rozwoju i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

 

Finansowaniem objęte są działania polegające na zakupie sprzętu i wyposażenia oraz wytworzeniu infrastruktury, służące do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo- rozwojowej. W szczególności dofinansowane są:

 • działy badawczo-rozwojowe i ich infrastruktura budynkowa

 • laboratoria i obserwatoria

 • sale testowe i do przeprowadzania eksperymentów technologicznych

 • biura projektowe i inżynierskie

 • linie pilotażowe

 • aparatura naukowo- badawcza

 • urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, walidacji, testowania produktów i technologii

Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie. Pierwsza produkcja nie obejmuje produkcji masowej ani działalności  handlowej.

 

Wsparcie Projekt Fox obejmuje:

 • kompleksowe zarządzanie projektami utworzenia infrastruktury badawczo – rozwojowej od wypracowania koncepcji przez pozyskanie dotacji unijnej, bieżące zarządzanie projekt, po jego pełne rozliczenie i kontrolę prawidłowości

 • opracowanie agendy badawczej

 • pozyskanie opinii o innowacyjności

 

Pozyskaliśmy dofinansowanie na tworzeniu działów B+R przedsiębiorstw w obszarach:

 • Badań materiałowych niszczących i nieniszczących

 • Automatyki przemysłowej, w technologiach: pneumatyki, hydrauliki, elektroniki i mechaniki

 • Konstrukcji i testowania maszyn i urządzeń

 • Technologii produkcji chemiczno-kosmetycznej

 • Technologii produkcji z tworzyw sztucznych

 • Budownictwa i technologii betonów

Biuro Zarządzania Projektorami Rozwojowymi Projekt FOX, od roku 2007 świadczy usługi doradcze, w zakresie pozyskiwania finansowania Inwestycji Rozwojowych Małych i Średnich Przedsiębiorstw dotacjami. Od roku 2011 rozwijamy specjalizację, w postaci Zarządzania Projektami Badawczo-Rozwojowymi (B+R) MŚP.

Od roku 2014 prowadzimy działalność na terenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Współpracujemy z firmami z Warmii i Mazur, Pomorza, Mazowsza i Podlasia.

Pracujemy na sukces naszych Klientów

 
© Copyright 2018 - ProjektFox. All rights reserved.

PROJEKT FOX - Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi
ul. Wł. Trylińskiego 2, bud. BK, pok. 113, 10-683 Olsztyn,
Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny