Usługi szkoleniowe, doradcze, udział w targach MŚP

Dofinansowanie do: 50%
Nabór wniosków: kwiecień - maj 2018

 

Finansowane działania rozwojowe:

1. Zakup usług szkoleniowych, np. szkolenia dla kadry menadżerskiej, produkcji i logistyki, z zarządzania sprzedażą i handlowe, szkolenia specjalistyczne oraz kursy kwalifikacyjne i zawodowe.

2. Zakup usług doradczych, np. usługi doradcze z zakresu wprowadzania nowych usług/ produktów/ procesów, strategii marketingowych, analiz przedwdrożeniowych, zarządzania strategicznego, internacjonalizacji.

3. Zakup kompleksowej usługi udziału w targach międzynarodowoych jako wystawca. Wnioskodawcy mogą sfinansować pełną obsługę logistyczną udziału w imprezach targowych organizowanych na całym świecie.

 

Termin naboru wniosków: kwiecień - maj 2018

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (usługi doradcze i szkoleniowe): 140 000,00 zł

Minimalna wartość  wydatków kwalifikowalnych projektu (udział w targach międzynarodowych jako wystawca): 20 000,00 zł

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 400 000,00 zł

Maksymalny poziom dofinansowania: 50 %

 

Korzyści płynące z współpracy z Projekt Fox:

Doświadczenie:

 

Projekt Fox posiada doświadczenie w pozyskaniu i rozliczeniu ponad 130 dotacji rozwojowych dla MŚP

 

Kompleksowość:

 

Współpraca z Projekt Fox, oznacza wsparcie w realizacji projektu unijnego, do jego pełnego rozliczenia i kontroli prawidłowej realizacji

 

Wygoda:

 

Projekt Fox prowadzi pełną obsługę administracyjną biura projektu, min. całościową dokumentację Projektu, korespondencję i rozmowy z instytucjami udzielającymi dotacji i reprezentuje Wnioskodawcę wobec tych instytucji, wspiera współpracę z innymi podmiotami warunkującymi realizację Projektu (np. bank, uczelnia wyższa)

 

powrót

Biuro Zarządzania Projektorami Rozwojowymi Projekt FOX, od roku 2007 świadczy usługi doradcze, w zakresie pozyskiwania finansowania Inwestycji Rozwojowych Małych i Średnich Przedsiębiorstw dotacjami. Od roku 2011 rozwijamy specjalizację, w postaci Zarządzania Projektami Badawczo-Rozwojowymi (B+R) MŚP.

Od roku 2014 prowadzimy działalność na terenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Współpracujemy z firmami z Warmii i Mazur, Pomorza, Mazowsza i Podlasia.

Pracujemy na sukces naszych Klientów

 
© Copyright 2018 - ProjektFox. All rights reserved.

PROJEKT FOX - Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi
ul. Wł. Trylińskiego 2, bud. BK, pok. 113, 10-683 Olsztyn,
Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny