Usługi szkoleniowe i doradcze

Otoczenie firm jest dynamiczne i szybko się zmienia. Rzeczywistość stawia nowe wyzwania, które wymagają specjalistycznej wiedzy oraz nowych kompetencji i zrozumienia dla zachodzących zmian.

Podstawą sukcesu w tego typy projektach, jest zawsze solidna analiza potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwie, ustalenie celów i zaplanowanie działań, pozwalające na wybór najbardziej odpowiednich metod szkoleniowych, ćwiczeń oraz zasobu wiedzy.

W ramach dofinansowania można sfinansować następujące rodzaje szkoleń (na podstawie pozyskanych przez Projekt Fox dofinansowań):

 • szkolenia kompetencji menadżerskich;

 • szkolenia rozwoju osobistego;

 • szkolenia z zarządzania sprzedażą i handlowe;

 • szkolenia biznesowe dla przemysłu;

 • szkolenia specjalistyczne;

 • szkolenia techniczne;

 • szkolenia marketingowe;

 • szkolenia informatyczne;

 • szkolenia finansowo- prawne;

 • szkolenia dla produkcji i logistyki;

 • kursy kwalifikacyjne i zawodowe;

oraz usług doradczych w zakresie:

 • zarządzania strategicznego;

 • strategii marketingowych

 • wprowadzenia nowych usług/ produktów/ procesów;

 • produkcji;

 • zarządzania jakością;

 • logistyki;

 • innowacji i transferu technologii;

 • internacjonalizacji;

 • nowych modeli biznesowych;

 • optymalizacji finansowo-księgowej;

 • analiz przedwdrożeniowych;

Wsparcie Projekt Fox obejmuje:

 • kompleksowe zarządzanie projektami – od wypracowania koncepcji przez pozyskanie dotacji unijnej, bieżące zarządzanie projekt, po jego pełne rozliczenie i kontrolę prawidłowości

Biuro Zarządzania Projektorami Rozwojowymi Projekt FOX, od roku 2007 świadczy usługi doradcze, w zakresie pozyskiwania finansowania Inwestycji Rozwojowych Małych i Średnich Przedsiębiorstw dotacjami. Od roku 2011 rozwijamy specjalizację, w postaci Zarządzania Projektami Badawczo-Rozwojowymi (B+R) MŚP.

Od roku 2014 prowadzimy działalność na terenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Współpracujemy z firmami z Warmii i Mazur, Pomorza, Mazowsza i Podlasia.

Pracujemy na sukces naszych Klientów

 
© Copyright 2018 - ProjektFox. All rights reserved.

PROJEKT FOX - Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi
ul. Wł. Trylińskiego 2, bud. BK, pok. 113, 10-683 Olsztyn,
Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny