Wzornictwo przemysłowe i design

Firmy chcące osiągnąć sukces na rynku, a nawet chcące utrzymać swą pozycję, muszą stosować innowacje produktowe. Tworzenie nowego  produktu  jest  nieodłącznie  związane z zastosowaniem  wzornictwa  przemysłowego jako  elementu  strategii.
I mimo  że  wzornictwo nie  jest  jedynym  uczestnikiem  procesu  budowania  nowego  produktu,  to  bezwzględnie  jest kluczowym elementem sukcesu.

Dobre  wzornictwo uwzględnia  ergonomię,   dzięki  czemu  powstają przedmioty ułatwiające życie, mające wpływ na zdrowie użytkowników oraz są wygodne i łatwe w użytkowaniu. Projekty wzornicze przemyślane  od  strony  technicznej,   materiałowej i uwzględniające uwarunkowania technologiczne producenta  mają  istotny  wpływ  na  koszty  wytwarzania.  Projekty  uwzględniające  uwarunkowania rynkowe mogą mieć kluczowy wpływ na poziom sprzedaży produktu i przyczynią się do jego sukcesu na rynku. Wzrost konkurencyjności firmy ma bezpośredni wpływ na wzrost produkcji, a ta z kolei na wzrost zatrudnienia.

Środki finansowe z dotacji można przeznaczyć na sfinansowanie:

1. Audytu wzorniczego - analiza działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą firmy w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście firmy trendów branżowych, analizę potrzeb w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego, propozycje działań i rozwiązań koniecznych do realizacji celów rozwoju wzornictwa w firmie.

2. Usług doradczych i wzorniczych niezbędnych do wdrożenia działań przedstawionych w opracowanej strategii wzorniczej (np. prace projektanta).

3. Środków trwałych niezbędnych do wytworzenia i wprowadzenia na rynek nowych innowacyjnych produktów/usług powstałych przy wdrażaniu strategii wzorniczej.

Wsparcie Projekt Fox obejmuje:

  • kompleksowe zarządzanie projektami – od wypracowania koncepcji przez pozyskanie dotacji unijnej, bieżące zarządzanie projekt, po jego pełne rozliczenie i kontrolę prawidłowości

Biuro Zarządzania Projektorami Rozwojowymi Projekt FOX, od roku 2007 świadczy usługi doradcze, w zakresie pozyskiwania finansowania Inwestycji Rozwojowych Małych i Średnich Przedsiębiorstw dotacjami. Od roku 2011 rozwijamy specjalizację, w postaci Zarządzania Projektami Badawczo-Rozwojowymi (B+R) MŚP.

Od roku 2014 prowadzimy działalność na terenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Współpracujemy z firmami z Warmii i Mazur, Pomorza, Mazowsza i Podlasia.

Pracujemy na sukces naszych Klientów

 
© Copyright 2018 - ProjektFox. All rights reserved.

PROJEKT FOX - Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi
ul. Wł. Trylińskiego 2, bud. BK, pok. 113, 10-683 Olsztyn,
Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny