Prowadzenie działalności rozwojowej i badawczej

Dofinansowanie do: 70%
Nabór wniosków:  Luty 2018 - czerwiec 2018

 

 

Finansowane działania rozwojowe:

 1. Zakup usług B+R od jednostek naukowych i zespołów badawczo-naukowych.
 2. Prowadzenie własnych prac B+R.
 3. Tworzenie linii pilotażowych.
 4. Wytworzenie prototypu.
 5. Badania i certyfikaty.
 6. Ochrona własności przemysłowej.
 7. Zakup wyposażenia aparatury, instalacji  B+R.
 8. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach.

 

Termin naboru wniosków:

 Podział na rundy:

I runda – 28.02.2018 – 16.04.2018;

II runda – 17.04.2018 – 25.05.2018;

III runda – 26.05.2018 – 29.06.2018

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

Schemat A - nie dotyczy 

Schemat B - 50 000,00 

Schemat C – 260 000,00

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 

Schemat A - 50 000,00

Schemat B - 260 000,00 

Schemat C –10 000 000,00  

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • małe przedsiębiorstwa: 70%
 • średnie przedsiębiorstwa: 60%
 • duże przedsiębiorstwa: 50%

Wydatki na prace budowlane, max.: 50% wartości projektu

Zakup nieruchomości, max.: 10% wartości projektu

 

Korzyści płynące z współpracy z Projekt Fox:

Doświadczenie:

 

Projekt Fox posiada doświadczenie w pozyskaniu i rozliczeniu ponad 130 dotacji rozwojowych dla MŚP

 

Kompleksowość:

 

Współpraca z Projekt Fox, oznacza wsparcie w realizacji projektu unijnego, do jego pełnego rozliczenia i kontroli prawidłowej realizacji

 

Wygoda:

 

Projekt Fox prowadzi pełną obsługę administracyjną biura projektu, min. całościową dokumentację Projektu, korespondencję i rozmowy z instytucjami udzielającymi dotacji i reprezentuje Wnioskodawcę wobec tych instytucji, wspiera współpracę z innymi podmiotami warunkującymi realizację Projektu (np. bank, uczelnia wyższa)

 

powrót

Biuro Zarządzania Projektorami Rozwojowymi Projekt FOX, od roku 2007 świadczy usługi doradcze, w zakresie pozyskiwania finansowania Inwestycji Rozwojowych Małych i Średnich Przedsiębiorstw dotacjami. Od roku 2011 rozwijamy specjalizację, w postaci Zarządzania Projektami Badawczo-Rozwojowymi (B+R) MŚP.

Od roku 2014 prowadzimy działalność na terenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Współpracujemy z firmami z Warmii i Mazur, Pomorza, Mazowsza i Podlasia.

Pracujemy na sukces naszych Klientów

 
© Copyright 2018 - ProjektFox. All rights reserved.

PROJEKT FOX - Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi
ul. Wł. Trylińskiego 2, bud. BK, pok. 113, 10-683 Olsztyn,
Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny